Ett affärsnätverk för

Norra Dalarnas tillverknings­industri

Norra dalarna har länge präglats av en stark industri, med många tillverkande företag vars historia sträcker sig långt bakåt i tiden. Här har åtskilliga specialinriktade företag bildats eller knoppats av för att svara på behoven från de större industrierna.
 
Med en lång tradition av höga kvalitetskrav, precisionsarbete och kundservice har  industriföretagen i Ovansiljan sedan vuxit sig starkare i takt med att kunder från hela landet, och i vissa fall världen, hittat hit. Kunder som också stannar kvar tack vare den trygghet och stabilitet som bara kan komma från erfarna företagare som arbetat långsiktigt från första början, där medarbetarnas kompetens och produkternas kvalitet talar för sig själva.

Vårt uppdrag

I Moragruppen har företag – stora som små – samlats i över 50 år för att samarbeta och utveckla regionen och våra gemensamma intressen. Genom att gemensamt representera norra Dalarnas tillverkningsindustri kan vi påverka politiska beslut,  informera om vilka behov och utmaningar tillverkningsindustrin här står inför, samtidigt som vi skapar utbyte och en fin samverkan sinsemellan.


Förutom det så är vår uppgift att stärka kommunikationen och marknadsföringen för våra medlemsföretag och få potentiella medarbetare att flytta hit. Få människor från andra ställen i landet att se de enorma fördelar som finns med att verka, bo och växa här. 

Kontakt

+46 70 559 18 18
 peo.sjoberg(at)iucdalarna.se